Woningbouwplan

De Hoef in Ammerzoden

luchtfoto 1 schetsplan uiterwaarden maas plangebied vogelvlucht logo 3d

Stand van Zaken (19-09-2022)

Stand van Zaken (19-09-2022)

Update 19-9-2022

Het bestemmingsplan voor het plan de Hoef in Ammerzoden is vastgesteld door de gemeente Maasdriel. Tegen deze vaststelling konden mensen een beroep indienen bij de Raad van State.

Helaas zijn er twee beroepen ingediend, waardoor start verkoop en bouw nog niet kan beginnen. Dit betekent een procesvertraging van ca. 6-9 maanden, voordat gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. In de tussentijd worden de verkooptekeningen en brochures nu gemaakt.

Wij verwachten op korte termijn een eerste indruk te kunnen geven van de verkooptekeningen (plattegronden en gevels) met daarna de officiele start verkoop.

Zodra er meer bekend is zal de makelaar dit verder bekend maken.

Indien u interesse heeft kunt u zich alvast inschrijven bij Makelaarsoord;

In het plan zijn verschillende woningtypen voor alle doelgroepen, waaronder:
- 07 Sociale huurwoningen (De Kernen)
- 06 Betaalbare starterswoningen
- 03 Eengezins tussenwoningen (huur en/of koop)
- 01 Hoekwoning
- 10 Tweekappers
- 04 Ruime tweekappers
- 02 Vrijstaande woningen
- 06 Levensloopbestendige patiowoningen (senioren)

 

Stand van Zaken (19-09-2022)

Deze projectwebsite is bedoeld om de inwoners van Ammerzoden en mogelijk geinteresseerden te informeren over de plannen voor nieuwbouw in Ammerzoden.

Verkoop zal gaan via het gemeentelijk verkoopprotocol. Meer informatie hierover vind u op de homepage van deze projectwebsite.

Mocht u interesse hebben in één van de woningen kunt u contact opnemen met Makelaarsoord of u inschrijven op de website van www.makelaarsoord.nl

Makelaarsoord kan u meer informatie geven over het plan en de woningtypen.