Woningbouwplan

De Hoef in Ammerzoden

luchtfoto 1 schetsplan plangebied vogelvlucht maas 3d uiterwaarden logo

Plan De Hoef

Plan De Hoef

Dit nieuwe plan De Hoef borduurt verder op het logischerwijs ‘afbouwen’ van de achterkanten van omliggende kavels. Het plan oriënteert zich naar binnen toe en profileert zich daarmee als eigentijdse en intieme woonbuurt achter de dijk. In de kern van de woonbuurt ligt een centraal en groot groenblauw hart met ruimte voor groen, waterberging, spelen en verblijven. Het buurtgroen vormt het sociale ankerpunt en centraal groen plein dat ontmoeting faciliteert.

Plan De Hoef

Woonbuurt De Hoef wordt ontsloten via de Voorstraat en de hoek Ammerstraat / Jan Oomsstraat. Het straatbeeld behoudt het groene dorpse karakter van Ammerzoden met ruimte voor lage hagen en groenperken met af en toe een boom.
Een nieuw woonbuurtje met verschillende woningtypen, gunstig gelegen nabij het centrum van Ammerzoden en tegen de dijk aan met vanaf de dijk prachtige vergezichten over de uiterwaarden.