Woningbouwplan

De Hoef in Ammerzoden

logo 3d uiterwaarden luchtfoto 1 schetsplan maas plangebied vogelvlucht

Woningbouwplan 'De Hoef ' Ammerzoden

Woningbouwplan 'De Hoef ' Ammerzoden

De gronden gelegen tussen de Voorstraat, Van Milstraat, Jan Oomsstraat, Ammerstraat en de Molendijk zijn al jaren in beeld voor herontwikkeling naar woningbouw.

Na een jarenlang ontwikkelproces heeft Inveniam Plan&Gebiedsontwikkeling de gronden overgenomen en samen met de gemeente Maasdriel en Woonstichting de Kernen een nieuw plan opgesteld voor een kleinschalig woningbouwplan, zorgvuldig ingepast in de bestaande omgeving. Een prachtig plan met woningen rondom een centraal groen park, waar ruimte is voor spelen, waterberging en ontmoeten.

Het Ontwerp bestemmingsplan 'de Hoef Ammerzoden' met de bijbehorende onderzoeken heeft ter inzage gelegen bij de Gemeente Maasdriel en momenteel zijn wij samen met de gemeente Maasdriel bezig om een Nota van Zienswijzen op te stellen voor het Ontwerpbestemmingsplan. De verwachting is dat het Bestemmingsplan van 'de Hoef Ammerzoden' met bijbehorende stukken in de Raadsvergadering van juli 2022 vastgesteld kan worden.

Hierna hebben de mensen die een zienswijze hebben ingediend op het Ontwerpbestemmingsplan de Hoef de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. We zetten alles in ‘t werk, zodat we snel met de bouw van de woningen kunnen starten!!

Momenteel worden de verkooptekeningen van de woningen gemaakt. Als de verkooptekeningen gereed zijn dan zullen de woningen in de verkoop gaan bij Makelaarsoord. Verwachting is dat wij na de bouwvakantie meer informatie voor jullie hebben over de start van de verkoop en de woning plattegronden en ontwerp.

Indien u interesse heeft kunt u zich alvast inschrijven bij Makelaarsoord;
In het plan zijn verschillende woningtypen voor alle doelgroepen, waaronder:
- 07 Sociale huurwoningen (De Kernen)
- 06 Betaalbare starterswoningen
- 03 Eengezins tussenwoningen (huur en/of koop)
- 01 Hoekwoning
- 10 Tweekappers
- 04 Ruime tweekappers
- 02 Vrijstaande woningen
- 06 Levensloopbestendige patiowoningen (senioren)

Woningbouwplan 'De Hoef ' Ammerzoden

Verkoop van de woningen zal gaan via het gemeentelijk verkoop protocol:

- Middels deze projectwebsite en de website van de makelaar willen wij u wijzen op de mogelijkheid om zich bij de makelaar aan te melden als geïnteresseerde. U wordt via deze projectwebsite op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. het plan;

- Voor start verkoop kunnen geïnteresseerden zich inschrijven bij de makelaar als geïnteresseerde voor een woning;

- Bij start verkoop worden als eerste de geïnteresseerden benaderd (= voorinschrijving);

- Wanneer er zich meer kandidaat-kopers melden voor dezelfde woning, wordt er geloot tussen de betreffende kandidaten;

- Bij start verkoop wordt de verkoop breder bekend via lokale media, makelaars en funda;

- Wanneer zich in deze fase opnieuw meer kandidaat-kopers melden voor dezelfde woning, wordt er weer geloot tussen deze kandidaten.

Indien u interesse heeft kunt u zich inschrijven bij de verkopend makelaar:

Makelaarsoord
T 073 612 55 15
info@makelaarsoord.nl
www.makelaarsoord.nl

Voor meer Informatie kunt u ook contact opnemen met:

Inveniam Plan & Gebiedsontwikkeling
T 0412 75 10 57
info@inveniam.nl
www.inveniam.nl