Woningbouwplan

De Hoef in Ammerzoden

schetsplan maas luchtfoto 1 logo 3d uiterwaarden plangebied vogelvlucht

Stand van Zaken (19-05-2022)

Stand van Zaken (19-05-2022)

Er ligt nu een definitief stedenbouwkundig plan met een groot centraal groen plein met meer ruimte voor groen, waterberging en spelen. In totaal zitten er 39 woningen in het plan in verschillende woningtypen.

19 mei 2022; update inzake nieuwbouwproject de Hoef te Ammerzoden
Het ontwerp bestemmingsplan de Hoef Ammerzoden met de bijbehorende onderzoeken heeft ter inzage gelegen bij de Gemeente Maasdriel en momenteel zijn wij samen met de gemeente Maasdriel bezig om een Nota van Zienswijzen op te stellen voor het Ontwerpbestemmingsplan. De verwachting is dat het Bestemmingsplan van de Hoef Ammerzoden met bijbehorende stukken in de Raadsvergadering van juli 2022 vastgesteld kan worden.

Hierna hebben de mensen die een zienswijze hebben ingediend op het Ontwerpbestemmingsplan de Hoef de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. We zetten alles in ‘t werk, zodat we snel met de bouw van de woningen kunnen starten!!

Momenteel worden de verkooptekeningen van de woningen gemaakt. Als de verkooptekeningen gereed zijn dan zullen de woningen in de verkoop gaan bij Makelaarsoord. Verwachting is dat wij na de bouwvakantie meer informatie voor jullie hebben over de start van de verkoop en de woning plattegronden en ontwerp.

Indien u interesse heeft kunt u zich alvast inschrijven bij Makelaarsoord;

In het plan zijn verschillende woningtypen voor alle doelgroepen, waaronder:
- 07 Sociale huurwoningen (De Kernen)
- 06 Betaalbare starterswoningen
- 03 Eengezins tussenwoningen (huur en/of koop)
- 01 Hoekwoning
- 10 Tweekappers
- 04 Ruime tweekappers
- 02 Vrijstaande woningen
- 06 Levensloopbestendige patiowoningen (senioren)

 

Stand van Zaken (19-05-2022)

Deze projectwebsite is bedoeld om de inwoners van Ammerzoden en mogelijk geinteresseerden te informeren over de plannen voor nieuwbouw in Ammerzoden.

Verkoop zal gaan via het gemeentelijk verkoopprotocol. Meer informatie hierover vind u op de homepage van deze projectwebsite.

Mocht u interesse hebben in één van de woningen kunt u contact opnemen met Makelaarsoord of u inschrijven op de website van www.makelaarsoord.nl

Makelaarsoord kan u meer informatie geven over het plan en de woningtypen.